Bergia Frites™
... designed for taste
Stacks Image 203

We took down our old website and...

…started building a new fresh one based upon modern web standards and which is mobile friendly.

In mean time please contact us per email at mail@bergia.com or by phone at +31 88 3295000
under-construction-png

Disclaimer

Disclaimer

Bergia Distributiebedrijven B.V. (Kamer van Koophandel nummer 13023167), hierna te noemen Bergia Frites, verleent u hierbij toegang tot haar website bergia.co en bergia.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Bergia Frites behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De inhoud van de Website is puur informatief. Aan de teksten, afbeeldingen en andere gepubliceerde materialen kunnen geen rechten worden ontleend.

Beperkte aansprakelijkheid
Bergia Frites spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bergia Frites. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bergia Frites nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bergia Frites. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bergia Frites, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Bergia Distributiebedrijven B.V., juni 2015.
Did you know…

…we have a site dedicated to combi-steamer products www.combifrites.com

Contact info