Bergia Frites™
... designed for taste
Stacks Image 169
Bergia is a family owned company. Its root date back to 1931 when Harry Meeuwissen started his one-man company Fa. Meeuwissen in his home town Sint Odiliënberg in the province Limburg in The Netherlands. Spearheads then were potato and egg trade.

In the mid-sixties the company started processing potatoes and the first boxes of pre-fried chilled potato chips were produced. Early 1970s the company was moved to an industrial estate which nowadays is part of the city of Roermond. The first automatic production line was put into use and potato chips processing became core and finally sole business. Our new company name was introduced: Bergia Frites.

In the mid-eighties production of frozen potato chips started to complement the pre-fried potato chips and to increase overall output and efficiency. We were able to expand into new export markets for frozen potato products. Finally, in 2011 production of pre-fried potato chips ceased in favor of frozen products.

Our products are sold and shipped worldwide. We serve medium and international businesses all around the world.
Disclaimer

Disclaimer

Bergia Distributiebedrijven B.V. (Kamer van Koophandel nummer 13023167), hierna te noemen Bergia Frites, verleent u hierbij toegang tot haar website bergia.co en bergia.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Bergia Frites behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De inhoud van de Website is puur informatief. Aan de teksten, afbeeldingen en andere gepubliceerde materialen kunnen geen rechten worden ontleend.

Beperkte aansprakelijkheid
Bergia Frites spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bergia Frites. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bergia Frites nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bergia Frites. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bergia Frites, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Bergia Distributiebedrijven B.V., juni 2015.
Did you know…

…we have a site dedicated to combi-steamer products www.combifrites.com

Timeline